2018. április 12., csütörtök

Szorongsz vagy szeretsz?

Az elmúlt időszakban sokan kerestek meg azzal a problémával, hogy testi tüneteik vannak.
Érdekes az is, hogy van aki arra gondolva, hogy túl sokat dolgozik és már nem bírja, nem tud már kilazítani a pihenés idején sem. 
Mások pedig azért, mert nem dolgoznak, csak otthon a családi dolgokkal foglalatoskodnak és arra gondolnak talán azért olyan feszültek, mert nincs munkájuk, olyan tevékenységük, amely feltölthetné őket. 
Image result for rossz házasságMásnak vélik az okokat, ugyanakkor a tünet ugyanaz: magas alap szorongás-szint, amely már testi rosszullétekben jelenik meg. 
Szomatikus tünet sokszor ott kezdődik, hogy rosszul alszunk, vagy csak keveset bírunk aludni, azután a vergődés van órákig. Megjelenhet gyakori fejfájás, szív szúrás, pulzus problémák, vér nyomás zavarai, szorongás, mely akár a pánik roham felé is hajlik. Belső bizonytalanság és üresség érzete. 
De van amikor ezeknél még markánsabb testi betegségek üzennének valami fontosat, amit oly jó lenne meghallani. Pld. cukor betegség, vagy gyomor fekély, IBS (bél gyulladás)... 
Sajnos a lelkészek egészségügyi szűrésein gyakran és nagyon markánsan jelennek meg olyan testi elváltozások, melyek a túlzott alkohol fogyasztást rejtik maguk mögött. 
És persze lehetnek más tünetek is egy felnőtt életében, melyek függőségről üzennek, úgy, hogy közben nem mutathatóak ki testi elváltozásokban, betegségekben. 
Ugyanakkor a testi szomatizációk és bármilyen fajta függőségek mögött minden esetben kimutathatóak a szorongó kötődések, érzelmi bizonytalanságok az intim kapcsolatban.

Image result for rossz házasság
Ilyen beszélgetéseimben hamar előkerül, hogy házasságban élő emberekről van szó, akiknek a párkapcsolata nem működik jól, nem elégülnek ki benne a kötődési, érzelmi szükségletek, félelmek és szorongások bújnak meg az eltávolodás, vagy az aktív veszekedések és önvédések mögött. 
Ha nem kielégítő, biztonságos kötődéssel veszünk részt a házasságunkban, a kapcsolati, érzelmi bizonytalanság mindig magasabb alap szorongást okoz. 
Ezt megpróbáljuk valahogy "megoldani"... 
Vagy a sok veszekedésbe lehet kiengedni ezt a plusz stresszt, akkor is ha éppen nem volna rá valódi ok, mindig lehet hozzá találni valami apró felületet, amin keresztül óriási harcok dúlhatnak.
A másik az elkerülő taktika; hogy az ember teleteszi magát feladatokkal, ezzel a belső fókuszát a tenni valókra irányítja késő estig is akár, így már nincs ideje, ereje arra, hogy érezze a saját kötődési szükségeit, vágyait, félelmeit. 
Így aztán kimeríti magát, melyet a szervezete előbb-utóbb testi tünetekben meg fog üzenni számára, hogy valami nem jó, nem a rendjén, hanem eltévesztett úton mennek a dolgok.
A sok munka tehet róla? Nem, hiszen az is már csak tünet.
A munka hiánya tehet róla? Vagy a veszekedős házastárs miatt vannak rosszullétei az embernek? Mindezek  is tünetek.
A valódi ok mélyebben, a bizalmatlan kötődésben van, a valódi (testi-lelki) intimitás hiányos házasságban élésben, a szeretet dinamikák igaz megélésének hiányában van.
És minthogy kötődési problémáról van szó, így ha az ok legmélyebb rétegeit vizsgáljuk, akkor oda érkezünk el, hogy Isten szeretetét sem tudjuk hittel megragadni és átengedni a házasságainkban, sokszor akkor sem, ha keresztyén házasságról van szó, és sokszor akkor sem  ha lelkészházasságról van szó...
És talán megalkuvó módon inkább egyikkel sem foglalkozunk aktívan, sem a párunkkal, sem Urunkkal. 

Hitem és meggyőződésem szerint, Isten arra hív bennünket, hogy párhuzamosan nyissunk ajtót a Szeretet számára a Vele való kapcsolatunkban is és a párunkkal való kapcsolatunkban is egyaránt. 

 "Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben." (1Jn.4:18)

Sz.E.

2018. április 10., kedd

HÁZASSÁG SZEMINÁRIUMA
LELKÉSZEKNEK ÉS HÁZASPÁRJAIKNAK


A GYÖKÖSSY LELKIGONDOZÓ SZOLGÁLAT 2018. ÁPRILIS 18-án (900 – 1300 ó.) PÁRKAPCSOLATI SZEMINÁRIUMRA HÍVJA
A LELKÉSZEKET HÁZASTÁRSAIKKAL EGYÜTT.
AZ ALKALOM TÉMÁJA:

 A HÁZASSÁG FEJLŐDÉSI SZAKASZAI

Címe:

 ELINDULTUNK - HOL TARTUNK MOST A PÁRKAPCSOLATBAN?
Honnan hová haladunk? 


Képtalálat a következőre: „házasság”

HELYSZÍN: 1091 BUDAPEST, KÁLVIN TÉR 8. 2. ÉPÜLET, FSZT.6.

JELENTKEZÉS 2018. ÁPRILIS 15-IG E-mailben: info@gyokossylelkigondozas.hu, Telefonon: +36 1 2100056 (üzenetrögzítő)

2018. április 5., csütörtök

A hittan lehetőség, vagy csapda?

Képtalálat a következőre: „hittanon levő gyerekek”
    Hamarosan iskolai beiratkozások lesznek. A beiratkozással egy időben a hit és erkölcstan tantárgy felől is döntenek a szülők. Sokszor gondolkodom el ennek a jelentőségén, főleg, hogy évente egyszer március 15-e környékén az iskolaválasztás előtt álló szülőknek be is kell mutatnunk felekezetenként a hit és erkölcstan tantárgyat, illetve mi, akik e tárgyakat oktatjuk be is mutatkozunk valamelyest az érdeklődő szülőknek. Mi a hittan célja és értelme?

  Arányokat tekintve hála Istennek elmondható, hogy aránylag felülreprezentált a református hitoktatásban résztvevő hittanosok száma a gyülekezetünkben  megkeresztelkedettekhez képest. Ezt mi lehetőségként éljük meg, és lehetőségnek értelmezzük ezeket az alkalmakat. Vannak megélt örömeink is ebben a szolgálatban.   
       Nekem az iskolai keretek egy kicsit a lehetőségek beszűkítését is jelentik, hiszen osztályoznunk kell, 45 percben tantárggyá válik Isten ügye. Olyan ének, rajz fontosságú a gondolataikban a szülőknek, de talán a gyerekeknek is. Pedig az igazi ÉLETet kínáljuk fel nekik, és az életvezetésben tudunk segítségükre lenni Isten igéjének a segítségével. Természetesen időnként szomorúan jövök haza az órákról az érdektelenség, néha rosszindulat miatt, de.....
Mégis azt gondolom, hogy nagy lehetőség mindez. A kötelező hittan miatt kisebb környékbeli iskolákba is eljutottunk, és vannak kisebb, nagyobb csoportjaink is ott. Nagyon érdekes terep számunkra. A szekuláris világ gyermekeivel foglalkozunk, akik viszont kapnak némi érintést a hittanon keresztül Isten ügye iránt. Lehetőség, hogy a keresztyén értékrenddel ismerkedjenek, hogy megtanuljanak Istennel kapcsolatba lépni, imádkozni, igék legyenek a fejükben, amelyek nehéz helyzetben előhívhatóak. Lehetőség még arra is, hogy életkérdésekre hallhassanak keresztyén megoldást. Lehetőség a gyülekezettel való kapcsolatra is. A tapasztalat azt mutatja, hogy töredéke a szekuláris gyermekeknek, akik bejönnek a templomba, akik elkötelezettekké, konfirmálókká, és később elkötelezett egyháztagokká válnak. Tényleg nagyon kevés gyermek az, aki ilyen módon kapcsolódik be a gyülekezet közösségébe. Ha ezzel a szemmel nézzük, akkor csalódás a hitoktatás, hiszen elég sok energia befektetése kell ahhoz, hogy esetleg merjenek közelebb jönni ezek a gyermekek a közösséghez. De van erre mégis példa. Néhányan valóban a hitoktatásnak köszönhetően kerültek közelebb az Isten ügyéhez. Jelenlegi kántorunk is a hitoktatásnak köszönhető, hogy bekerült gyülekezetünk közösségébe. Vannak családok, akiket gyermekeik érdeklődése hozott be a templomba. Az evangélizáció eszközének lehet tekinteni, hogy az iskolákba bejuthatunk heti egy alkalommal, hogy a gyermekeknek, a számunkra olyan nagyon fontos életkérdésről, Krisztusról beszélhessünk.
Amikor évente egyszer be kell mutatnunk az érdeklődő szülőknek a hit és erkölcstant, mindig elmerengek, hogy vajon  mi értelme mindennek. De azt tapasztaltuk, hogy valóban vannak, akik ekkor döntenek arról, hogy hová íratják be a gyermekeiket. Az egyik faluban, ahol mi magunk is élünk, ott nem is látogatják ezt a tájékoztató alkalmat, és aki eljön, az már úgy érkezik, hogy eldöntötte mit szeretne. Egy másik településen valóban azt tapasztaljuk, hogy ott viszont eljönnek, és ott, akkor hoznak döntést a választásukról. Most egy nagyon kedves dolog történt a tájékoztatáson. A hitoktatók beszámolója után mindig lehetőség van kérdezni, de nem szoktak a szülők feltenni kérdéseket. Idén egy anyuka jelentkezett, és elmondta, hogy szerinte milyen fontos a hittan, hogy ők nem keresztyének a gyerekei sem azok, de mennyi pluszt kapnak a hittanon keresztül. Nagyon kedves tapasztalat volt. Annak ellenére, hogy csak intelligenciához tartozónak vélik a Biblia ismeretét, mégis fontosnak tartják, hogy gyermekei ebben részesedjenek. Ez a család soha, semmilyen alkalomra nem jött el, ha hívogattuk őket, de egy kapunyitási lehetőség. Vannak családjaink, akiket a hitoktatás behozott a gyülekezetbe, és akik ezen keresztül kezdték el Krisztust keresni, sőt akik közül többen gyülekezetünk szolgáló tagjai. Isten útjai valóban kifürkészhetetlenek.
    Sokszor hallom, hogy ahhoz képest, hogy mennyi energiát kell befektetni a gyerekmunkába (hittan, gyermekistentisztelet, táborok), nem hatékony. Az biztos, hogy az eredménye hosszú távon érzékelhető. Több bizonyságtételt hallottam, hogy egy gyermek ének válságban levő emberek életét mentette meg, sőt Krisztushoz vitte el őket, mert amikor az öngyilkosságot fontolgatták, eszükbe jutott egy-egy sor, ami megállította őket. Ha így tekintünk rá, akkor már valóban nagyon fontos szolgálati területté válik számunkra ez. Lélekmentés.
    Nagy lehetőség amiatt is, hogy kapcsolatba kerülhetünk a tanárokkal, és sokszor nyílik alkalom a velük való akár hitbeli beszélgetésekre. Érdemes ezzel is élni.
Lehetőség, hiszen azóta, hogy hivatalosan is bekerült a tantárgyak közé a hittan, adventben minden hétfőn reggel egy rövid áhítattal kezdünk az egyik iskolában. Régi hagyomány az is ebben az iskolában, hogy a halottak napja környékén az első, és második világháborús emlékműveknél a két felekezet képviselői szolgálnak útravalóval. Ameddig hívnak, addig érdemes ezeket a szolgálati lehetőségeket is kihasználni, és ezekkel is élni.
   Hordozzuk imádságainkba a hitoktatásban résztvevő családok életét, a hitoktatást végzők szolgálatát, mert sokszor ellenszélben kell, hogy feladataikat elvégezzék. Imádkozzunk a napokban döntést hozó szülőkért, hogy a keresztyén hittant válasszák, mert ma már minden más egyébbel (buddhista hittan pl.) is találkozhatunk a városi iskolákban. 
Isten áldja meg ezen a területen végzett szolgálatainkat, hogy Őt tudjuk szolgálni, és örömünket találjuk ebben a szolgálatban! 

                                                                                                                           GML


2018. március 21., szerda

Konfliktus kezelés helyett kötődés kezelés


„Ha nem vagyok jó neked, akkor elzárkózom!”
„Hogy lehetsz ilyen rossz velem, hogy magamra hagysz?”
Ismétlődő mélyrepüléseink - ki a hibás?
Képtalálat a következőre: „egymásnak háttal kép”Mit tegyünk?


Sok házaspárral folytatott beszélgetésben azt tapasztaljuk, hogy nem is tudják könnyen megfogalmazni, hogy mi a fő baja a kapcsolatuknak, de valahogyan érzik, hogy nem jó.
Ilyenkor hangzik el az, hogy kellene segítség a konfliktuskezelésben is, de talán nem is csak arról van szó.  Valahogy, ha nincsen éppen feszültség közöttük, akkor sem olyan igazi, olyan érzelem gazdag a kapcsolatuk. Aztán előkerül a kérdés, hogy volt-e e esetleg valami olyan múltbeli kettőjük között játszódó történés, amit hordoznak magukban, ahol a másik megsebezte őket és nem felejtették még el, nem tudtak túllépni rajta.
A válasz igen szokott lenni. Meg-megtudnak fogalmazni régóta cipelt sérelmeket, kapott sebeket.  
Lassan szépen valamelyikük  elmondja, hogy elég gyakori az az érzése, hogy ....

2018. március 15., csütörtök

Nem engedünk a 48-ból?                Kedves Kossuth Zsuzsa!   


Talán tiszteletlennek véled ezt a megszólítást és a tegezést, de hadd legyek közvetlen, ahogy nálunk szokás. Ahogy így 170 év múlva, március 15-ére készülve olvasgattam azokról a nőkről, akik a szabadságharcban részt vettek, így rólad is, baráttá lettél számomra.        Mennyi minden történt azóta, hogy 1849-ben  életeteket áldoztátok a szabadságért, vagy épp küzdelmeitek miatt emigrációba kellett mennetek, mert eljött a forradalom megtorlása!... Milyen más lett a világ!

    Szeretném megköszönni, hogy nektek fontos volt a mi életünk ismeretlenül is. Mi már beszélhetünk bármikor, bárhol magyarul, hivatalokban, utcán, de átalakult a világ, mert gyermekeink sokszor angol üzeneteket osztanak meg egymással, szavak helyett jeleket írnak, már nekünk sem minden érthető mindezekből. Most nincs cenzúra....

2018. március 7., szerda

Fájdalmaim hordozod tudom....


Képtalálat a következőre: „képek a fájdalomról”
       A napokban eltört a kezem. Először folyamatos fájdalmat éreztem, aztán megtaláltam azt a helyzetet, amelyben elviselhető volt, és csak ha mozdítottam rajta egyet, akkor éreztem nagyon hasító fájdalmat.  Most, hogy gipsz van rajta sokkal kellemesebb az érzés, a fájdalom gyakorlatilag megszűnt.

       Emlékszem arra, amikor lelki dolgok gyötörtek. Nem esett jól semmi, csak a gondolataim pörögtek, kedvetlen, erőtlen voltam. Mindkét állapot rettenetes tud lenni, de mégis azt tapasztalom, azt látom másokon, hogy olyan, mintha az ember képes lenne a fájdalmat megszokni, vagy legalábbis együtt élni vele, megtalálni azt a stratégiát, amiben még elviselhető az egész lelki fájdalom.
         A családi kapcsolatainkba is be tudja fészkelni magát a fájdalom. Az elvesztett családtag hiánya, az örökös gyötrések fájdalma, az értetlenség tehetetlensége és fájdalma, a függőség okozta lelki, fizikai, anyagi terhek.... Annyi család életében látjuk, hogy a fájdalom családtaggá válik....

2018. február 26., hétfő